Članarina za 2013.

U tijeku je prikupljanje članarine za HPD “Željezničar” za 2013. godinu. Za više informacija zainteresirani se mogu obratite voditeljima “Gojzeka” Alanu, Duški i Milici. Dosadašnjim članovima detaljne upute poslane su danas e-mailom.