Klek kod Ogulina

u subotu 17. lipnja 2023. – Bjelsko – planinarski dom Klek – Kneja – Ogulin

Klek je istaknuta planina na istočnom rubu Velike Kapele, iznad grada Ogulina. Premda nije osobito visok ni površinom velik, to je jedno od najatraktivnijih i najpopularnijih planinskih odredišta u Hrvatskoj. Ima oblik 3-4 km dugog hrpta strmih strana. Padine su mu od podnožja pa do 1000 metara pokrivene šumom, dok se ispod planine prostire više širokih livada. Međutim, pozornost promatrača, s koje god se strane prilazi Kleku, privlači vršna 200 metara visoka stjenovita glava. Stijene su mjestimice okomite, pa i prevjesne, i zato je Klek ujedno i popularno alpinističko penjalište. Gledan s juga, Klek se doimlje se kao usnuli div, kojemu su stijene Klečice noge, a vršna stijena glava. Prema narodnoj predaji, vrh Kleka je okupljalište vještica u olujnim noćima, pa su one postale svojevrstan simbol Kleka i Ogulina. Klek i Ogulin su odigrali značajnu ulogu u povijesti hrvatskoga planinarstva i alpinizma, pa se obris Kleka nalazi u znaku Hrvatskog planinarskog saveza.

Polazak je u 7:45 h od Osnovne škole Dugave, a u 8:00 h s autobusnog stajališta u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana između Zapruđa i Bundeka, sjeveroistočno od škole u Zapruđu. Autobusom ćemo se uputiti do Ogulina i Bjelskog.

OGULIN (323 m) je slikovit grad pod Klekom na razmeđi Like i Gorskog kotara. Središte Ogulina čine park kralja Tomislava i Frankopanska utvrda s početka 16. stoljeća, u kojoj je danas zavičajni i alpnistički muzej. Nasuprot Frankopanske utvrde, u samome središtu grada, nalazi se 50 metara dubok Đulin ponor. Svoje ime ponor je dobio po kćeri gradskog kapetana koja se, prema predaji, zbog nesretne ljubavi bacila u nj. Đulin ponor ujedno je jedan od ulaza u špiljski sustav Đula–Medvedica. Podzemni kanali toga sustava duži su od 16 km i čine najveći špiljski sustav u Hrvatskoj. U Đulin ponor neposredno ispod tvrđave ponire rijeka Dobra, koja ponovno izvire kod Tounja.

Uspon ćemo započeti u selu Bjelskom na cesti Ogulin – Jasenak, dokle će nas dovesti autobus. Od Bjelskog do planinarskog doma na Kleku stići ćemo za cca 1 h uspona. Dio put do planinarskog doma uređen je kao poučna botanička staza, a vodi stalnim usponom kroz šumu.

PLANINARSKI DOM KLEK (1000 m) nalazi se na hrptu Kleka, na vrhu strmih šumovitih padina, a neposredno ispod goleme klekove vršne stijene. Dom je otvoren i opskrbljen u dane vikenda, kada u domu dežuraju članovi HPD »Klek« iz Ogulina. U domu se može dobiti hrana i piće. Od doma se pruža lijep vidik prema Ogulinu.

Nakon odmora kod planinarskog doma uputit ćemo se planinarskim putom nizbrdo prema Kneji (1:30 minuta) i dalje prema Ogulinu (još 1:30 h), gdje će nas čekati autobus. Put od Kleka do Ogulina traje oko 3 sata, ali je lagan jer vodi pretežito nizbrdo preko lijepih livada i šumovitih predjela.

Povratak u Zagreb planiran je oko 19-20 sati.