Sporazum o suradnji

Osnovna škola Zapruđe, Trg Ivana Meštrovića 8, 10000 Zagreb, zastupana po ravnateljici Ružici Vitman Sović i Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar«, Trnjanska 5b, 10000 Zagreb, zastupan po predsjedniku Zvonku Filipoviću

sklapaju

SPORAZUM O SURADNJI

Članak 1. – Sadržaj sporazuma

(1) Ovim se sporazumom uređuje suradnja između OŠ Zapruđe i HPD »Željezničar« oko organiziranja i izvedbe planinarskih izleta za planinarsku grupu »Gojzeki«.

Članak 2. – Ciljevi suradnje

(1) Planinarski izleti za grupu »Gojzeki« organiziraju se radi edukacije djece o planinarstvu kao zdravom i osmišljenom načinu provođenja slobodnog vremena. Cilj suradnje je omogućavanje zainteresiranoj djeci da putem planinarskih izleta u prirodu i upoznavanja sa starijim planinarima, kroz predavanja prilagođena njihovim potrebama i na druge načine stječu osnovna znanja o pravilima kretanja i ponašanja u prirodi.

Članak 3. – Članstvo u grupi

(1) Osim učenika iz Osnovne škole Zapruđe Planinarskoj grupi »Gojzeki« mogu se priključiti roditelji i drugi članovi obitelji te drugi zainteresirani članovi HPD-a »Željezničar«.

(2) Svaki član grupe treba također biti i član HPD-a »Željezničar«. Članarina u planinarskom društvu uplaćuje se početkom kalendarske godine i vrijedi za cijelu kalendarsku godinu.

(3) Putem članstva u HPD »Željezničar« članovi grupe ostvaruju:

-pravo na redovno planinarsko osiguranje za slučaj nezgode na planinarskim izletima

-pravo na 50% popusta na cijenu noćenja u planinarskim objektima u Hrvatskoj i Sloveniji

-pogodnosti za grupna putovanja željeznicom prema uvjetima koje Hrvatske željeznice omogućuju članovima HPD-a »Željezničar«

-druge povlastice članstva u planinarskoj udruzi.

Članak 4. – Voditelji grupe

(1) Voditelje grupe sporazumno određuju Osnovna škola Zapruđe i HPD »Željezničar«.

Članak 5. – Zadaće HPD-a Željezničar

(1) HPD »Željezničar« za članove grupe tijekom školske godine organizira i izvodi nekoliko planinarskih izleta u hrvatske planine prema godišnjem planu izleta koji se utvrđuje na početku školske godine. Godišnji plan izleta dobivaju svi članovi grupe na početku školske godine.

(2) HPD »Željezničar« uoči svakog izleta objavljuje osnovne informacije o trasi putovanja, planiranim odmorima i odmorištima, smještaju za noćenje, predviđenim troškovima, težini izleta i duljini hoda.

Članak 6. – Planiranje izleta

(1) Pri planiranju, organiziranju i izvedbi planinarskih izleta za planinarsku grupu „Gojzeki“ HPD Željezničar posebno vodi računa da:

-težina i zahtjevnost izleta bude primjerena djeci osnovnoškolske dobi

-članove grupe na izletima ne izloži opasnosti

-osigura sudjelovanje bar jednog planinarskog vodiča ili više njih, ovisno o složenosti i zahtjevnosti izleta

-svi poslovi oko izleta budu u skladu sa zakonskim odredbama koje propisuju način organiziranja i izvođenja planinarskih izleta

(2) Planinarski vodiči imaju pravo promjene plana izleta u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Članak 7. – Višednevni izleti

(1) Prije većih i složenijih izleta priređuje se roditeljski sastanak na kojem se utvrđuju potrebne pojedinosti.

(2) Na višednevnim izletima, raspored za noćenje određuju voditelji grupe.

Članak 8. – Prijave za izlet

(1) Prijave za izlet prikupljaju voditelji grupe.

(2) Prilikom prijave za izlete prednost, prema redosljedu uplata akontacije, imaju članovi grupe iz OŠ »Zapruđe«.

(3) Sama predbilježba za izlet ne predstavlja rezervaciju mjesta u autobusu, vlaku ili objektima u kojima je planirano noćenje. Prijava za izlet vrijedi od trenutka uplate.

(4) Prijave se primaju do roka za prijave istaknutog na pisanom planu izleta. Članu skupine koji nakon tog roka otkaže sudjelovanje ili ne dođe na izlet voditelji grupe nisu dužni vratiti iznos uplate, a pogotovo kada u razdoblju između roka za prijave i datuma samog izleta trebaju podmiriti grupni trošak za prijevoz (nabavka putnih karata, rezervacija autobusa i sl.).

(5) U slučaju odustajanja ili nemogućnosti sudjelovanja na izletu član o tome odmah treba obavijestiti voditelje grupe. Član koji ne može sudjelovati na izletu za koji se prijavio može sam naći zamjenu, o čemu također treba obavijestiti voditelje grupe.

(6) Eventualni višak sredstava prikupljenih za izlet čuva se kao pričuva za idući izlet te se za taj iznos umanjuje ukupna cijena idućeg izleta.

Članak 9. – Administrativni poslovi oko izleta

(1) Osnovna škola Zapruđe odobrava da se za članove grupe u prostoru škole prikupljaju prijave i uplate za izlete grupe te za članarinu HPD-a »Željezničar«.

(2) Svu dokumentaciju o izletima čuva HPD »Željezničar« kao organizator izleta.

Članak 10. – Dužnosti sudionika izleta

(1) Članovi grupe dužni su:

-prije izleta za koju su se prijavili proučiti pisani plan izleta i zapamtiti osnovne odrednice plana

-pridržavati se uputa i upozorenja voditelja grupe i planinarskog vodiča

-pridržavati se planinarske etike

-primjereno se opremiti za planinarenje

-na izlet ponijeti dovoljnu količinu hrane i vode

-na izletu imati važeću planinarsku člansku iskaznicu

(2) Sudionik izleta ne smije se odvajati samoinicijativno od skupine, a za svako odvajanje treba tražiti dopuštenje planinarskog vodiča ili voditelja grupe.

Članak 11. – Ponašanje člana u grupi

(1) Planinarski vodiči odgovorni su za kretanje skupine na terenu, ali nisu odgovorni za ponašanje svakog pojedinca koji je član grupe.

(2) Voditelji grupe i planinarski vodiči imaju pravo zabraniti sudjelovanje članu grupe za kojeg procjeni da nije odgovarajuće opremljen ili neće biti u mogućnosti savladati planiranu trasu puta. Također, vodiči imaju pravo zabraniti sudjelovanje članu grupe koji se na prethodnim izletima neprimjereno ponašao kao i članu koji je na bilo koji način otežava ili ugrožava kretanje i sigurnost grupe.

Članak 12. – Rješavanje problema

(1) U slučaju bilo kakvih problema i nejasnoća u vezi sudjelovanja u grupi, članovi grupe ili njihovi roditelji trebaju o tome najprije upoznati voditelje grupe te u suradnji s njima pokušati iznaći odgovarajuće rješenje.

(2) Za rješavanje problema koje nije moguće riješiti na taj način članovi grupe ili roditelji mogu se obratiti Upravnom odboru HPD-a »Željezničar« i Nastavničkom vijeću OŠ Zapruđe, pri čemu trebaju izvjestiti o razlozima zbog kojih prethodno problem nije riješen s voditeljima grupe.

Članak 13. – Završne odredbe

(1) Ovaj sporazum sklapa se u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan.

(2) Sporazum će putem interneta biti dostupan na uvid svim članovima grupe.

(3) Sporazum vrijedi do opoziva.

U Zagrebu, 29. rujna 2009.

Osnovna škola Zapruđe
Ravnateljica Ružica Vitman Sović

HPD »Željezničar«Predsjednik Zvonko Filipović