Marko Klement, 9 god.

Možeš se sanjkati u “Vlaku smrti” u kojem se puno malih Gojzeka sanjka u koloni na tanjurima i na kraju brda  sudara jedan s drugim.